Lionizem

Lionistično gibanje je globalna dobrodelna organizacija, ki je leta 2017 praznovala 100-letnico ustanovitve. Začetki segajo v ZDA, po drugi svetovni vojni pa se je to dobrodelno gibanje razširilo tudi na območju Evrope in ostalih kontinentih. Mednarodna organizacija z nazivom Lions Clubs International (krajše LCI), ki  ima posvetovalni status v OZN, šteje že več kot 1.350.000 članov na vseh celinah.

V Sloveniji smo prve klube ustanovili šele po naši osamosvojitvi in Lions klub Maribor Piramida je sedmi klub, ki je bil registriran v Sloveniji.

Cilji Lionizma

 

USTVARJATI in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta

PODPIRATI državnike in državljane pri  njihovem delu v korist skupnosti

ZAVZEMATI se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo

POVEZOVATI klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju

OMOGOČATI odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti

UVELJAVLJATI v zasebnem in javnem življenju visoka etična  načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost