Pravilnik dobrodelne spletne “garažne" razprodaje

Pravilnik

Dobrodelna spletna garažna razprodaja, December 2021

I.

Organizator Dobrodelne spletne garažne razprodaje je Lions klub Maribor Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, mat.št. 5861586000.

II.

Spletna akcija s se bo pričela  20.12.2021 z objavo  na Facebook naslovu www.facebook.com/LionsClubMariborPiramida  in spletnem naslovu www.lions-piramida.si/ . Spletna akcija se bo končala 15.01.2022.

Ponudbe, dane pred ali po navedenima terminoma, ne bodo upoštevane.

III.

Izkupiček spletne avkcije je v namenjen za  PROJEKT DONIRANA HRANA.

IV.

Predmet spletne garažne razprodaje so izdelki, ki smo jih prispevali člani Lions kluba Maribor Piramida. Sredstva, ki jih bomo pridobili kot donacije v zamenjavo za predmete bodo  donirana Lions klubu Maribor Piramida, z namenom  podpreti akcijo: DONIRANA HRANA .

V.

Organizator bo 20.12.2021  do vključno 23.12.2021 nagovoril na Facebook strani Lions kluba Maribor Piramida, vse zainteresirane, da prispevajo tudi izdelke, ki jih najdejo pri sebi in so jih pripravljeni prispevati za izvedbo akcije. Prispevane izdelke bomo umestili na spletno stran, www.lions-piramida.si/ , skupaj z nazivom osebe, ki je izdelek prispevala.

VI.

Donatorji se za izbran izdelek potegujejo tako, da pod fotografijo želenega izdelka navedejo prispevek, ki so ga zanj pripravljeni prispevati. Prispevek ne sme biti nižji od priporočene cene, lahko pa je enak ali poljubno višji.

VII.

Donatorji bodo sproti obveščeni o uspešnosti rezervacije izdelka,  skupaj z nadaljnjimi navodili o nakazilu prispevka za Lions klub Maribor Piramida in prevzemu izdelka.

VIII.

Donator mora do dogovorjenega datuma prevzema, najkasneje pa do 20.01.2022 svoj prispevek nakazati na TRR organizatorja. Po nakazilu prispevka se z organizatorjem dogovorijo za način predaje izbranega izdelka.  Nakazilo prispevka se izvede na:

Lions klub Maribor Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 20000 Maribor

TRR (IBAN): SI56 0451 5000 0792 998

Nova KBM d.d.,

Sklic: SI00 šifraizdelka2021,

Koda namena: CHAR,

Namen: Dobrodelna garažna razprodaja

X.

V primeru, da za določen izdelek ni zanimanja, ta ostane pri organizatorju in se bo umestil v ponudbo na naslednji tovrstni akciji.

XI.

Če donator prispevka ne poravna do datuma 20.01.2022, izdelek ostane pri organizatorju in se bo umestil v ponudbo na naslednji tovrstni akciji.

XII.

Organizator jamči za točnost objav ter dosledno izvedbo akcije. Organizator si pridržuje pravico, da lahko v izrednih okoliščinah akcijo tudi podaljša.

XIII.

Organizator ne prevzema odgovornosti za izid spletne dobrodelne akcije v primeru nepoštenih namenov ali zlorab s strani donatorjev.

XIV.

Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil, o čemer obvesti vse udeležence spletne akcije na svoji spletni strani in Facebook strani.

Maribor, 17.12.2021

POVEZUJEM, DA POMAGAMO

Predsednik

Davorin Plemenitaš