Lions klub Maribor Piramida

V več kot 27-letnem delovanju našega kluba, to je od leta 1994, so bili naše humanitarne pomoči deležni različni prejemniki: društva, šole, javni zavodi in druge humanitarne organizacije, ki so podeljene donacije namenili  izvajalcem svojih programov. Med prejemniki pomoči pa so tudi socialno ogroženi posamezniki in družine na območju našega mesta in širše okolice.

Sredstva za donacije v večini primerov zbiramo s tradicionalnimi, vsakoletnimi akcijami, ki jih prirejamo člani Lions kluba Maribor Piramida, bodisi sami, ali pa v sodelovanju z ostalimi Lions klubi v lokalnem okolju.

  •  Donirana hrana
  •  Božično novoletna stojnica
  •  Dobrodelni golf turnir
  •  Dobrodelni teniški turnir
  •  Plakat miru
  •  Tečem, da pomagam
  •  Donirane baterije za slušne aparate

To je le nekaj dobrodelnih akcij, ki jih prirejamo z namenom zbiranja sredstev za pomoči potrebne. Ob tradicionalnih, pa naše aktivnosti popestrimo tudi z občasnimi prireditvami, kot so dobrodelni plesi in koncerti.

Zbrane denarne, pa tudi stvarne donacije tako namenjamo naslednjim populacijskim skupinam: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, telesno in mentalno prizadetim mladostnikom ali odraslim, socialno ogroženim odraslim in otrokom iz tovrstno ogroženih družin.

V več kot 27-ih letih našega delovanja smo z različnimi občasnimi in stalnimi dobrodelnimi prireditvami in klubskimi akcijami uspeli zbrati več kot 320.000 EUR.