Zahvala članom Lions kluba Maribor Piramida in program 2021/2022

Vsem članom Lions kluba Maribor Piramida se zahvaljujem za zaupanje in počaščen sem za priložnost, da prevzamem vodenje kluba v letu 2021/2022. Preteklo leto so zaznamovali epidemiološki predpisi in ukrepi, vznak katerih načrtovanih aktivnosti nismo mogli izpeljati. Zato upam, da se bomo lahko v tem letu, čim več družili v živo, namesto v virtualnih okoljih, posledično pa izpeljali naše tradicionalne dobrodelne akcije ter generirali nove ideje, nove akcije in prispevali naš košček dobrodelnosti v lokalnem okolju.

Povezovanje, prepoznavnost, posluh, pomoč

 • Povezujmo se znotraj kluba, izmenjujemo ideje, predloge in pripombe, kot navzven z ostalimi klubi iz lionističnih vrst, lokalnimi podjetji in pa seveda z MOM, saj lahko le s skupnimi močmi dosegamo višje cilje, v duhu humanitarnosti.
 • Prepoznavnost našega kluba in lionizma nasploh, je ključnega pomena za uspešno sodelovanje z donatorji in prejemniki donacij. Zato se bomo pogosteje predstavili javnosti, kdo smo, kaj in kako delamo ter seveda kakšen je učinek našega dela.
 • Prisluhnimo potrebam, tistih, ki nas potrebujejo. Še vedno so to ljudje, ki se soočajo s prehodno ali trajno socialno stisko, ki ima večje razsežnosti, kot pomanjkanje finančnih sredstev. Zato je povezovanje z društvi kot so Medobčinsko društvo slepih in Slabovidnih Maribor, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor in tesno sodelovanje z osnovnimi šolami, še kako pomembno, da prepoznamo kje in kakšne so potrebe posameznikov, katerih zgodbe so javnosti pogosto skrite.
 • Bistvo udejstvovanja naših članov je, da po naših zmožnostih in v okvirjih delovanja kluba POMAGAMO.

Dobrodelne aktivnosti v letu 2021/2022:

 • Teniški turnir
 • Novoletna stojnica
 • Dobrodelna peka palačink
 • Zimski dogodek na Pohorju
 • Novoletna stojnica
 • Plakat miru
 • Dobrodelna garažna razprodaja

Povezujemo, da pomagamo.

Predsednik Lions kluba Maribor Piramida 2021/2022

Davorin Plemenitaš