Cilji Lionizma

 

USTVARJATI in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta

PODPIRATI državnike in državljane pri  njihovem delu v korist skupnosti

ZAVZEMATI se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo

POVEZOVATI klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju

OMOGOČATI odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti

UVELJAVLJATI v zasebnem in javnem življenju visoka etična  načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost